KONKURS WIEDZY O HIV/AIDS

 autor: foto - Katarzyna Udycz, tekst - Renata Aleszko

Niedawno, w Gimnazjum w Czaplinku, odbył się VIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o HIV/AIDS. Turniej został  zorganizowany przez opiekunki Szkolnego Koła PCK – mgr Grażynę Danis, mgr Joannę Bieniecką oraz pedagog szkolną mgr Renatę Aleszko.  W turnieju udział wzięło sześć trzyosobowych drużyn gimnazjalistów z Czaplinka (z Gimnazjum i z MOW), Trzcińca, Wierzchowa, Łubowa i Świerczyny. Patronat honorowy nad konkursem objął Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku – Wiesław Runowicz oraz Jolanta Rokosz - pracownik drawskiego SANEPID-u. W pierwszym etapie Turnieju uczestnicy rozwiązali test składający się z 24 pytań. Następnie, uczniowie rozwiązali krzyżówkę profilaktyczną. Kolejnym etapem konkursu było zmaganie się młodych uczestników z konkurencją tzw. niedokończonych zdań, gdzie musieli dopełnić hasła profilaktyczne związane z problematyką HIV/AIDS. Młodzież mogła popisać się inwencją twórczą, bowiem należało zaprojektować logo, które można byłoby umieścić na koszulce lub torbie ekologicznej, dotyczące wspierania osób chorych  na AIDS. Wszyscy uczestnicy biorący udział w turnieju wykazali się wiedzą, zdolnościami plastycznymi i poczuciem humoru. Liderami wiedzy o HIV i AIDS jednak zostały gimnazjalistki z Gimnazjum w Wierzchowie. Drużyna zwycięska otrzymała nagrody, pozostali uczestnicy otrzymali  dyplomy oraz upominki. Jak co roku nagrody zostały zakupione dzięki uprzejmości  i hojności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Turniej Wiedzy o HIV/AIDS jest już tradycją w Gimnazjum w czaplinku. Co roku uczniowie z w/w miejscowości chętnie biorą w nim udział, gdyż zmagania przebiegają w przyjaznej atmosferze. W tym roku po raz pierwszy na nasze zaproszenie odpowiedziało Gimnazjum w Łubowie i wzięło udział. Mamy nadzieję, że będą z nami również za rok.

KONKURS WIEDZY KONKURS WIEDZY KONKURS WIEDZY KONKURS WIEDZY KONKURS WIEDZY KONKURS WIEDZY

PTAKI W GIMNAZJUM

 autor: Katarzyna Udycz, Janusz Kowalczyk (Gimnazjum)

Całkiem niedawno w Gimnazjum w Czaplinku gościły ptaki. Nie egzotyczne – ale też i nie pospolite. Gośćmi naszego gimnazjum - w ramach projektu pt. Spotkania z przyrodą - byli hodowcy tzw. ptaków szponiastych ze Szczecinka. Przybili wraz ze swoimi podopiecznymi – sowami, krogulcami, sokołami i myszołowami. Poza pokazem tych ptaków – cały czas snuła się piękna opowieść o zachowaniach i o budowie anatomicznej przywiezionych okazów. I tak powstały wspaniałe zajęcia edukacyjne poświecone tym coraz rzadszym okazom naszej miejscowej fauny. Wspaniała atmosfera spotkań i i ogromne zainteresowanie wszystkich uczniów gimnazjum towarzyszyły temu ekologicznemu wydarzeniu.

Ptaki Ptaki Ptaki

WARSZTATY ZGODNIE Z NATURĄ

W piątek 6 listopada 2015r. w naszej szkole odbyły się warsztaty wprowadzające uczniów do projektu edukacyjnego Zgodnie z Naturą. Jest to ogólnopolski projekt prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczący różnych form ochrony obszarowej, zwłaszcza na obszarach Natura 2000. Inicjatywa ta promuje aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych, jako terenów zamkniętych.

Głównym celem projektu jest popularyzowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i obszarów chronionych, głównie Natura 2000, oraz szans i zagrożeń z nimi związanych. Co więcej, zwrócenie uwagi naszych uczniów na szczególną wartość różnorodności biologicznej oraz przybliżenie koncepcji zachowania równowagi pomiędzy potrzebami ludzi, gospodarką i ochroną środowiska przyrodniczego w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, również stanowi zasadniczy element tego projektu. Istotne podczas realizacji projektu będzie także, rozbudzenie zainteresowania i świadomości ekologicznej młodzieży oraz społeczności lokalnej. Kształtowanie postaw w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego i rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za nie.

W warsztatach uczestniczyło 15 uczniów z klas pierwszych i drugich. Zajęcia prowadzone były przez animatora CEO panią Joannę Gus. Celem warsztatów było wprowadzenie uczniów w tematykę projektu i wsparcie ich w planowaniu działań. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób zaplanować pracę w grupie oraz to co jest ważne podczas realizacji projektu. Ponadto, uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można zaprezentować efekty swoich działań wśród innych uczniów i społeczności lokalnej.

Eko

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM PRZYPOMINAJĄCYM O PRAWACH ZWIERZĄT

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie dnia 4 października i został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt czyli World Animal Week trwający do 10 października. Obchody celebrują nie tylko ekolodzy, organizacje działające na rzecz zwierząt, ale również każdy, dla którego dobro zwierzaka nie jest bez znaczenia.
W naszej... szkole również postanowiliśmy zwrócić uwagę na ten powszechny, nadal problem. Zorganizowano spotkania z przedstawicielami instytucji, którym   problem ochrony zwierząt nie jest obcy. Pierwsze spotkanie z Panią Małgorzata Butkiewicz Specjalistą Służby Leśnej miało za zadnie przybliżyć  uczniom świat zwierząt leśnych, ale również uświadomić im, że zwierzę to istota żywa, czująca, która także ma swoje prawa.
Aby jeszcze bardziej uwrażliwić naszych uczniów na losy zwierząt, odbyło się spotkanie z Zenonem Garstką, Strażnikiem Straży Miejskiej. Głównym celem tych zajęć było wyrobieniu etycznej postawy w stosunku do zwierząt domowych. Pan Zenon opowiedział uczniom o przypadkach zaniedbań zwierząt w naszej gminie oraz o braku odpowiedzialności za zwierzęta jaką można spotkać wśród naszych mieszkańców. Ważne było zwrócenie uwagi uczniów na problemy domowych zwierząt, które nierzadko są trzymane w klatkach lub na łańcuchach, a przede wszystkim jakie grążą za to kary. Pamiętajmy, że wszystkie zwierzaki  mogą istnieć w domostwie człowieka, jako jego domownik – przyjaciel. Tylko od nas samych zależy, jaki sprawimy los zwierzakowi, którego często nie znamy.

ZWIERZETA ZWIERZETA

ŚWIĘTO EDUKACJI W GIMAZJUM

Święto edukacji w czaplineckim gimnazjum autorzy: Katarzyna Udycz i Janusz Kowalczyk (Gimnazjum) 14 października tradycyjnie obchodzone jest święto KEN (Komisji Edukacji Narodowej z 1773 r.) jako święto edukacji. Tym razem uczniowie mieli wolne a kadra Gimnazjum w Czaplinku postanowiła – pochwalić się przed sobą swoimi osiągnięciami prywatnymi realizowanym poza murami szkoły. Piękne to było widowisko bo okazało się – często niespodziewanie – że tych zajęć (hobby) jest sporo i powstają na całkiem wysokim poziomie. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością pan zastępca burmistrza MiG. Nastrój tego wydarzenia i jego atmosferę widać na zdjęciach.

EDUKACJA EDUKACJA EDUKACJA

 

DZIEŃ PAPIESKI W GIMAZJUM

autor; Agnieszka Kaczmarek (Gimnazjum)

Już po raz piętnasty w naszym gimnazjum, obchodziliśmy Dzień Papieski. W tym roku pod hasłem „Jan Paweł II–Patron Rodziny”. Uczniowie chętnie wzięli udział w dwóch konkursach o naszym wielkim rodaku. Pierwszy dotyczył znajomości życiorysu Karola Wojtyły, jego drogi kapłańskiej oraz długiego pontyfikatu. Drugi to konkurs plastyczny. Gimnazjaliści mieli namalować portret papieża. Wystawa prac odbywa s...ię w sali nr 23. Przedstawiciele wszystkich klas spotkali się na świetlicy szkolnej, aby napisać test o papieżu, rozwiązać łamigłówki, rozpoznać ilustracje związane z życiem papieża oraz wziąć udział w konkursie śpiewu ulubionej piosenki kard. Wojtyły „Barki”. Ostatecznie zwycięzcami w pierwszych klasach została I b, w drugich II e, a w trzecich III d.  Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat papieża Jana Pawła II, są otwarci na jego naukę oraz chętnie modlą się do świętego. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami. Wszystkim serdecznie gratulujemy!KONKURS KONKURS

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W LIPIU

W ramach projektu pt. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, uczniowie klas 1b i 2b uczestniczyli w 2-dniowych zajęciach edukacyjnych.
Podczas pierwszego dnia warsztatów, spacerując po leśnej ścieżce nasi uczniowie mieli szansę dowiedzieć się jak funkcjonuje las oraz poznać wiele ciekawych gatunków roślin. Drugą część dnia, uczniowie spędzili w laboratorium, gdzie pod okiem pani instruktor obserwowali mikroskopijny świat protistów. Oprócz zajęć tematycznych, pod koniec dnia, odbyły się także zajęcia na hali sportowej, które oprócz zmęczenia dały wiele śmiechu i radości.

Drugi dzień, spędziliśmy w ogromnym parku Hortulus gdzie oprócz zabawy w labiryncie również poznawaliśmy tajemniczy świat roślin.

LIPIE LIPIE LIPIE 

CZYTANIE PRZEDSZKOLAKOM

"Dnia 29 września 2015 roku 4 uczennice klasy IIIa Gimnazjum w Czaplinku: Maria Spirin, Adrianna Hołyst, Oliwia Rechtziegel, Julia Baczyńska pod opieką p. Julii Francuz - nauczyciela języka angielskiego, wzięły udział w akcji "Czytanie przedszkolakom w języku angielskim" w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Czaplinku. Przedszkolaki z zaciekawieniem wysłuchały bajki o Kubusiu Puchatku oraz obejrzały inscenizację przygotowaną przez uczennice Gimnazjum, a także uczestniczyły w wielu grach i zabawach, podczas których dzieci naśladowały uczennice przebrane za bohaterów opowiadania. W ten sposób dzieci zmotywowane zostały do nauki języka angielskiego w sposób najbardziej dla nich przyjazny, angażujący najbardziej kluczowe umiejętności językowe."

CZYTANIE PRZEDSZKOLAKOM CZYTANIE PRZEDSZKOLAKOM CZYTANIE PRZEDSZKOLAKOM

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKA

"Dnia 28 września w Gimnazjum w Czaplinku miały miejsce obchody Europejskiego Dnia Języków zorganizowane przez panią Julię Francuz we współpracy z panią Joanną Zgoła, panią Aleksandrą Ławrukiewicz, panią Anną Luc oraz panem Dominikiem Bytnerowiczem. Wybrani uczniowie klas I-III pisali quiz dotyczący ogólnej wiedzy na temat języków europejskich. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania: Który język jest najstarszym używanym do dziś językiem europejskim?, Skąd wywodzi się słowo alfabet?, Jak nazywał się kamień, który umożliwił europejskim naukowcom odczytanie hieroglifów?, Do którego z krajów odnosi się przymiotnik luzytański?, Do której grupy językowej romani (język romski)?, oraz wiele innych pytań. Zwycięzcą quizu okazał się uczeń klasy IIa - Oskar Tomiczak. 
Obchody Europejskiego Dnia Języków w Gimnazjum w Czaplinku związane były również z przygotowaniem przez uczniów pani Joanny Zgoły oraz pani Aleksandry Ławrukiewicz plakatów z cennymi informacjami związanymi z językami europejskimi. Ponadto podczas długiej przerwy uczniowie mieli okazję wysłuchać utworów muzycznych przygotowanych przez pana Dominika Bytnerowicza, tj. Imagine - Johna Lennona, Bitter Sweet Symphony - the Verve, Je Veux - Zaz, Pretty Face - Sóley, Beautiful Day - U2, This World - Selah Sue, Wind of Change - Scorpions." 
 
 

NOWY ROK SZKOLNY

autorzy: zdjęcia  - Katarzyna Udycz (Gimnazjum w Czaplinku),

tekst - Janusz Kowalczyk (Gimnazjum w Czaplinku)

„Rok Szkolny 2015/2016 uważam za otwarty” – tymi słowami p. Dyrektor Gimnazjum w Czaplinku mgr Jolanta Skonieczna – 1 września 2015 roku - otworzyła nowy rok szkolny.
Zdjęcia zamieszczone poniżej pokazują atmosferę skupienia i takiej lekkiej niepewności. Ale cóż – to świadomość nowych zadań. A jest ich sporo. Trzystu sześćdziesięcioro czworo uczniów [ w tym stu ośmiu w klasach trzecich – mamy nadzieję, że za 10 miesięcy już absolwentów] - teraz skupia się na pracy nad sobą – w założeniu bo, tak być powinno! Piękne założenia i jeszcze czyste zeszyty !
A przyszły zmiany. Najważniejsze to – ocena (na wniosek ucznia) powinna być umotywowana. Informacja zwrotna zawierać będzie elementy – co jest dobrze, co jest źle i co (oraz jak) należy poprawić. A z wf-u – oceniamy postępy (nawet najmniejsze) a nie efekty.
„Damy radę !” – to zdanie uczniów. A nam nie pozostaje nic innego jak życzyć powodzenia!
Życzymy Powodzenia !

Rok Szkolny Rok Szkolny Rok Szkolny Rok Szkolny Rok Szkolny