Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący: Kamila Łysak  
Zastępca przewodniczącego: Grażyna Sobol  
Skarbnik: Marzena Rogowska  
Członkowie:   

 Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną. Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły. Aby zachęcić Państwa do wpłat na Radę Rodziców rozpoczynamy akcję „Rodzic dobrze poinformowany”. Uważamy, że rodzice, którzy wpłacają pieniądze muszą wiedzieć, co Rada Rodziców zamierza z nimi zrobić, na co przeznaczyć, komu pomóc i co zakupić.

Uruchomiliśmy stronę internetową Rady Rodziców, gdzie na bieżąco będą aktualizowane wszystkie informacje. Zamierzamy przeprowadzić takie działania, które upewnią Państwa w przekonaniu, że Rada Rodziców jest potrzebna i trzeba je wspierać finansowo, a pieniądze wpłacane nie są marnotrawione tylko z zamysłem wykorzystane dla Naszych Dzieci.

Przypominamy, że w tym roku szkolnym składka wynosi 20 zł od dziecka i jest ona nieobowiązkowa.

Serdecznie prosimy o wsparcie i proszę pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez każdego Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

W tym roku szkolnym Rada Rodziców przy Gimnazjum w Czaplinku zamierza wesprzeć remont Sali gimnastycznej.
Już w grudniu braliśmy udział w jarmarku Bożonarodzeniowym.

Dofinansujemy imprezy klasowe, szkolne.

Nie chcemy, aby wpłaty na Radę Rodziców kojarzyły się Państwu tylko z nagrodami dla najlepszych uczniów.
LICZYMY NA PAŃSTWA ZROZUMIENIE.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH, które odbywają się podczas Dnia Otwartej Szkoły po zebraniach z wychowawcami.

Rada Rodziców

Podziękowania

Rada Rodziców przy Gimnazjum w Czaplinku serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom, którzy czynnie włączyli się w organinizację KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO. Dziękujemy również wychowawcom, którzy motywowali rodziców do pomocy. Dzięki Państwa wsparciu udało nam się pozyskać kwotę  812,12 zł, która została wpłacona na konto Rady Rodziców. Sprzedaliśmy ponad 406 kawałków ciasta. Państwa postawa ma dla nas wielkie znaczenie, gdyż motywuje do dalszego działania. Rada Rodziców zamierza również wziąć uział w KIERMASZU WIELKANOCNYM. Liczymy na Wasze wsparcie.

                                                                       Z wyrazami wdzięczności Rada Rodziców