O REFORMIE SŁÓW KILKA

Wprowadzana obecnie reforma edukacji dotycząca likwidacji gimnazjów wymusza na władzach samorządowych podjęcie decyzji o reorganizacji sieci szkół. W naszej gminie brane są pod uwagę dwa warianty:

1) funkcjonowanie na terenie Czaplinka dwóch szkół podstawowych – jedna z nich mieściłaby się w budynku obecnego Gimnazjum
2) pozostawienie w mieście jednej szkoły podstawowej przy ul. Wałeckiej i likwidacja szkoły, w której obecnie funkcjonuje Gimnazjum przy ul. Słonecznej
Nie chcemy, aby dyskusja o losach Naszej Szkoły odbywała się bez naszego udziału i bez rzetelnej informacji przekazywanej mieszkańcom miasta. Wpływ na podejmowane decyzje powinny mieć wszystkie zainteresowane strony, w tym zwłaszcza rodzice i nauczyciele. Dobro dzieci powinno pozostać sprawą priorytetową.
Nie występujemy przeciwko innym szkołom, znamy również problemy finansowe miasta, ale nie chcemy żeby wśród nas i naszej młodzieży szukać oszczędności. Bieżące problemy nie powinny zaważyć na dalekosiężnych decyzjach dotyczących przyszłości edukacyjnej naszych dzieci.
Umieszczenie wszystkich uczniów w jednym budynku oznacza powstanie szkoły – molocha, w której dziecko staje się anonimowe, czuje się mniej bezpiecznie. Skutkuje to negatywnym wpływem na jego rozwój emocjonalny.
Utworzenie dwóch szkół podstawowych z mniejszą liczbą uczniów daje szanse na:
• mniejszą liczebność w klasach, co pozwali na indywidualizację nauczania i wsparcie każdego ucznia
• wzrost bezpieczeństwa uczniów
• podmiotowe traktowanie - nauczyciele znając uczniów wiedzą z jakimi problemami i trudnościami się borykają, mogą natychmiast zareagować na daną sytuację
Szkoła to nie tylko budynek, szkoła to społeczność którą tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi, klimat wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, stabilność funkcjonowania którego nie zastąpi szkoła-moloch i szerokie korytarze. Czy względy ekonomiczne są rzeczywiście najważniejsze? Czy nie ważniejsze jest bezpieczeństwo dobro właściwe wychowanie i opieka oferowana młodym ludziom?
Budynek obecnego Gimnazjum pełnił funkcję Szkoły Podstawowej od 1945 roku. Kształciły się w nim i wychowywały całe pokolenia mieszkańców Czaplinka i okolic – był pierwszą szkołą dla wielu z nas.
W cały kompleks zainwestowano duże środki finansowe. Szkoła jest zadbana, czysta, ciepła i stale modernizowana. Sale wyposażone są w niezbędne pomoce dydaktyczne. Posiadamy nową świetlicę oraz stołówkę, która spełnia wszystkie normy sanitarne.
Zamknięcie szkoły i sprzedaż, bądź przeznaczenie budynku na inne cele oznaczałoby wielkie marnotrawstwo społecznych środków.
Reforma oświaty nie powinna skutkować zamykaniem szkół.