INFORMACJA O OBIADACH

UWAGA !!!

Zapisy na obiady dla uczniów w miesiącu wrześniu od dnia 2 września 2016 roku. Obiady wydawane będą od 7 września do 30 września 2016 roku.

18 dni *4,20 zł = 75,60 zł

Chętnych serdecznie zapraszamy :)