SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ TERENOWYCH

 23 maja 2016 roku uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum wzięli udział w zajęciach dydaktyczno-terenowych zorganizowanych w centrum leśnego kompleksu edukacyjno-turystycznego "Hubertówka - Zofiówka".
Główne cele, które przyjęliśmy podczas planowania zajęć edukacyjnych dla uczestników to:
• uwrażliwienie uczniów na potrzeby ochrony przyrody,
• wzbudzanie świadomości o ochronie gatunkowej,
• rozpoznawanie i nazywanie gatunków drzew oraz owadów, ...
• utrwalanie zasad mikroskopowania,
• pogłębienie wiedzy z zakresu badań chemiczno-biologicznych gleby.
  Po przywitaniu wszystkich uczestników nastąpił podział grupy na zespoły klasowe złożone z 6 uczniów. Zadaniem uczestników było wykonanie czterech kart pracy dopasowanych do każdego z czterech przygotowanych stanowisk badawczych:
• Stanowisko 1 – badania mikroskopowe;
• Stanowisko 2 – badania chemiczno-biologiczne gleby;
• Stanowisko 3 – badanie i rozpoznawanie drzew;
• Stanowisko 4 – badanie bioróżnorodności.


Na każdym stanowisku gimnazjaliści mieli do wykonania praktyczne zadania, które przygotowały uczennice z Liceum Ogólnokształcącego w Czaplinku. Dziewczyny pomagały w rozwiązywaniu trudniejszych zadań oraz oceniały ich zaangażowanie. Przy każdym stanowisku można było uzyskać 3 punkty. Do zadań gimnazjalistów było min. wyszukanie i rozpoznanie gatunków owadów występujących w runie, zidentyfikowanie gatunków drzew liściastych i iglastych. Kolejnym zadaniem dla uczestników leśnego spotkania było mikroskopowanie. W ten nietypowy sposób uczniowie mogli sobie przypomnieć zasady wykonywania preparatów mikroskopowych i spojrzeć na las z innej perspektywy. Mając do dyspozycji zestawy do badania gleby uczestnicy poznali strukturę gleby, zbadali jej odczyn oraz przekonali się o istotnej roli gleby w funkcjonowaniu lasu. Uczniowie, którzy zdobyli najwięcej punktów przy każdym ze stanowisk przechodzili do kolejnego etapu, czyli przyrodniczego darta. W konkurencji tej oprócz wiedzy przydała się również celność.
Po zadaniach praktycznych należała się chwila relaksu, czyli przyszedł czas pieczenia kiełbasek. Pod koniec spotkania nadszedł czas wręczenia głównych nagród dla uczennic, które zdobyły największą ilość punktów w ostatniej konkurencji:
I miejsce – Aleksandra Rogowska
II miejsce – Małgorzata Ścisłowska
III miejsce – Julia Dul
Pozostali uczestnicy odjechali z drobnymi upominkami ufundowanymi przez Nadleśnictwo Czaplinek.
Dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa za wsparcie podczas leśnego spotkania

zajęcia terenowe zajęcia terenowe zajęcia terenowe zajęcia terenowe