GIMNAZJALNE EGZAMINY

autorzy: Katarzyna Udycz (foto), Janusz Kowalczyk (tekst) W minionym tygodniu, jak co roku w kwietniu, odbyła się seria egzaminów zewnętrznych sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów ostatnich klas Gimnazjum w Czaplinku. Takie same egzaminy miały miejsce we wszystkich gimnazjach w Polsce. Uczniowie klas trzecich – u nas stu czterech – w ciągu trzech dni pisali egzaminy z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, chemia, biologia, matematyka, język angielski i język niemiecki. Opinie o egzaminach, wśród uczniów, są różne – łatwe ?, trudne ? – lecz zapewne zależne od stopnia przygotowania do tego sprawdzianu i możliwości intelektualnych uzyskanych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Na wyniki – poczekamy do ostatniego tygodnia czerwca. A atmosferę i egzaminacyjne napięcie – widać na zdjęciach

EGZAMIN EGZAMINY EGZAMIN EGZAMINY