O REFORMIE SŁÓW KILKA

Wprowadzana obecnie reforma edukacji dotycząca likwidacji gimnazjów wymusza na władzach samorządowych podjęcie decyzji o reorganizacji sieci szkół. W naszej gminie brane są pod uwagę dwa warianty:

1) funkcjonowanie na terenie Czaplinka dwóch szkół podstawowych – jedna z nich mieściłaby się w budynku obecnego Gimnazjum
2) pozostawienie w mieście jednej szkoły podstawowej przy ul. Wałeckiej i likwidacja szkoły, w której obecnie funkcjonuje Gimnazjum przy ul. Słonecznej
Nie chcemy, aby dyskusja o losach Naszej Szkoły odbywała się bez naszego udziału i bez rzetelnej informacji przekazywanej mieszkańcom miasta. Wpływ na podejmowane decyzje powinny mieć wszystkie zainteresowane strony, w tym zwłaszcza rodzice i nauczyciele. Dobro dzieci powinno pozostać sprawą priorytetową.
Nie występujemy przeciwko innym szkołom, znamy również problemy finansowe miasta, ale nie chcemy żeby wśród nas i naszej młodzieży szukać oszczędności. Bieżące problemy nie powinny zaważyć na dalekosiężnych decyzjach dotyczących przyszłości edukacyjnej naszych dzieci.
Umieszczenie wszystkich uczniów w jednym budynku oznacza powstanie szkoły – molocha, w której dziecko staje się anonimowe, czuje się mniej bezpiecznie. Skutkuje to negatywnym wpływem na jego rozwój emocjonalny.
Utworzenie dwóch szkół podstawowych z mniejszą liczbą uczniów daje szanse na:
• mniejszą liczebność w klasach, co pozwali na indywidualizację nauczania i wsparcie każdego ucznia
• wzrost bezpieczeństwa uczniów
• podmiotowe traktowanie - nauczyciele znając uczniów wiedzą z jakimi problemami i trudnościami się borykają, mogą natychmiast zareagować na daną sytuację
Szkoła to nie tylko budynek, szkoła to społeczność którą tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi, klimat wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, stabilność funkcjonowania którego nie zastąpi szkoła-moloch i szerokie korytarze. Czy względy ekonomiczne są rzeczywiście najważniejsze? Czy nie ważniejsze jest bezpieczeństwo dobro właściwe wychowanie i opieka oferowana młodym ludziom?
Budynek obecnego Gimnazjum pełnił funkcję Szkoły Podstawowej od 1945 roku. Kształciły się w nim i wychowywały całe pokolenia mieszkańców Czaplinka i okolic – był pierwszą szkołą dla wielu z nas.
W cały kompleks zainwestowano duże środki finansowe. Szkoła jest zadbana, czysta, ciepła i stale modernizowana. Sale wyposażone są w niezbędne pomoce dydaktyczne. Posiadamy nową świetlicę oraz stołówkę, która spełnia wszystkie normy sanitarne.
Zamknięcie szkoły i sprzedaż, bądź przeznaczenie budynku na inne cele oznaczałoby wielkie marnotrawstwo społecznych środków.
Reforma oświaty nie powinna skutkować zamykaniem szkół.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017 w Gimnazjum w Czaplinku.

         1 września 2016r. w Gimnazjum w Czaplinku odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017. Dyrektor szkoły, P. Jolanta Skonieczna powitała wszystkich bardzo serdecznie: nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców, zaproszonych gości oraz uczniów, a szczególnie pierwszoklasistów, którzy, zgodnie z zapowiedzią MEN, są ostatnimi uczniami, którzy ukończą gimnazjum. Pani dyrektor podziękowała obsłudze szkoły za ogrom pracy, jaki włożyła w remont szkoły podczas wakacji (odświeżono korytarz dolny i hol ). Swoje podziękowania skierowała do Rady Rodziców, która przekazała środki finansowe na ww. cel. Podziękowania zostały również przekazane Urzędowi Miasta Czaplinka, organowi prowadzącemu gimnazjum, który sfinansował kupno i montaż okiem w klasach na piętrze.

Głos zabrał również zastępca burmistrza Czaplinka, Pan Zbigniew Dudor. Powitał serdecznie uczniów i pracowników szkoły, złożył życzenia sukcesów w nowym roku szkolnym. O godz. 13.00 reprezentacja uczniów Gimnazjum wraz z opiekunem, P. Katarzyną Udycz uczestniczyła w obchodach 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się na cmentarzu w Czaplinku.

rozpoczęcie rozpoczęcie rozpoczęcie rozpoczęcie

autor: Luiza Kostrubiec

INFORMACJA O OBIADACH

UWAGA !!!

Zapisy na obiady dla uczniów w miesiącu wrześniu od dnia 2 września 2016 roku. Obiady wydawane będą od 7 września do 30 września 2016 roku.

18 dni *4,20 zł = 75,60 zł

Chętnych serdecznie zapraszamy :)

TO WAŻNE

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 w zakładce uczniowie - podręczniki

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ TERENOWYCH

 23 maja 2016 roku uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum wzięli udział w zajęciach dydaktyczno-terenowych zorganizowanych w centrum leśnego kompleksu edukacyjno-turystycznego "Hubertówka - Zofiówka".
Główne cele, które przyjęliśmy podczas planowania zajęć edukacyjnych dla uczestników to:
• uwrażliwienie uczniów na potrzeby ochrony przyrody,
• wzbudzanie świadomości o ochronie gatunkowej,
• rozpoznawanie i nazywanie gatunków drzew oraz owadów, ...
• utrwalanie zasad mikroskopowania,
• pogłębienie wiedzy z zakresu badań chemiczno-biologicznych gleby.
  Po przywitaniu wszystkich uczestników nastąpił podział grupy na zespoły klasowe złożone z 6 uczniów. Zadaniem uczestników było wykonanie czterech kart pracy dopasowanych do każdego z czterech przygotowanych stanowisk badawczych:
• Stanowisko 1 – badania mikroskopowe;
• Stanowisko 2 – badania chemiczno-biologiczne gleby;
• Stanowisko 3 – badanie i rozpoznawanie drzew;
• Stanowisko 4 – badanie bioróżnorodności.

Czytaj więcej: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ TERENOWYCH

Zebranie z rodzicami

W dniu dzisiejszym o godzinie 16 odbędą się zebrania z rodzicami /opiekunami prawnymi. Podczas tego spotkania zostaną Państwo poinformowani o propozycjach ocen z poszczególnych przedmiotów i proponowanej ocenie z zachowania młodzieży. Serdecznie zapraszamy.

DZIEŃ ZIEMI

W dniu 22 kwietnia 2016 roku na czaplineckim rynku odbyły się obchody Dnia Ziemi, którego mottem było hasło: „Myślę więc segreguję”. W imprezie udział wzięły wszystkie placówki oświatowe z terenu naszej gminy, nie zabrakło również naszych uczniów. Uczennice klasy Ib z wielkim zapałem zaangażowały się w przygotowanie konkursów oraz innych atrakcji. Powstał Eko-namiot, w którym na najmłodszych uczestników czekały eko-zabawy i eko-konkursy z nagrodami. Aby przybliżyć dzieciom i rodzicom istotę recyklingu, przygotowano tekturowe zamki oraz samochody, które zostały pomalowane i ozdobione przez dzieci. Podczas zabawy maluchy dowiedziały się, że nie trzeba kupować wielu zabawek, aby zorganizować sobie ciekawie czas, a dodatkowo nie zaśmiecamy jeszcze bardziej naszej planety zbędnymi opakowaniami. Dla bardziej aktywnych maluchów przygotowano eko-wyścig, którego celem było jak najszybsze posegregowanie. W celu utrudnienia zadania zastosowano kilka pułapek śmieciowych, czyli artykułów, które nie powinny się znaleźć w żadnym z pojemników. Aby zaktywizować większe grono dzieci przygotowano zabawę, podczas której maluchy musiały dopasować każdy rodzaj śmieci do odpowiednich kolorów na eko-chuście. Nasze uczennice przygotowały również konkurs dla dorosłych uczestników spotkania. Wśród tłumu można było spotkać eko-reporterki, które sprawdzały wiedzę przechodniów na temat podstawowych zasad segregowania śmieci. Za prawidłowe odpowiedzi wręczano m.in. sadzonki, torby bawełniane oraz wiele innych upominków. 
Dziękujemy Nadleśnictwu Czaplinek za wsparcie nas w eko-konkursie i ufundowanie sadzonek krzewów ozdobnych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i tym małym, i dużym za udział w naszych zabawach!

Martyna Czerwnoniec, Julia Dul, Klaudia Iwanicka, Aleksandra Kuzio, Maja Leszczyńska, Monika Mikulska, Karolina Rutkowska, Aleksandra Serafin, Maja Sęk oraz Jolanta Lesikowska i Ewa Lemisz-Suska

DZIEŃ ZIEMI

GIMNAZJUM DOCENIONE

autor: Agnieszka Kaczmarek (Gimnazjum)

W dniu 21 kwietnia 2016 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbył się finał XV edycji ogólnopolskiego konkursu „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”, organizowanego pod patronatem Pani Anny Zalewskiej - Minister Edukacji Narodowej, Abp. Celestino Migliore - Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz Bpa Jerzego Mazura - przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazju...m zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach oraz kształtowanie postawy solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych. Ważnym elementem było też poznanie ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Czaplinku po raz kolejny wzięli udział w tym przedsięwzięciu, pokonując w rywalizacji konkursowej rywali z około 400 szkół z całej Polski. W kategorii literackiej najlepsza w kraju okazała się uczennica klasy 1d, Małgorzata Ścisłowska. Jej „Listy do Pana Boga” do głębi poruszyły serca członków jury. Najwyżej oceniono również scenariusz lekcji nauczycielki języka polskiego z naszej szkoły, pani Małgorzaty Moczarskiej, która zaplanowała zajęcia „Wszyscy jesteśmy uczniami – misjonarzami”. Konspekt okazał się najlepszy spośród prac nadesłanych przez kilkuset nauczycieli. Gimnazjum w Czaplinku, jak co roku, uczestniczyło poza tym w kategorii charytatywnej. W dniu 7 i 19 marca 2016 roku zostały przeprowadzone dwie akcje, których celem było wsparcie finansowe projektu: „Żłobek na peryferiach”. W przedsięwzięcie zaangażowali się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz liczni mieszkańcy Czaplinka. Akcje opierały się głównie na kiermaszu książek, czasopism, przewodników i albumów o różnej tematyce, ze sprzedaży których uzyskano kwotę 394 zł. Koordynatorki, panie Agnieszka Kaczmarek i Barbara Kowalczyk, przekazały tę kwotę na potrzeby żłobka w San Domingo w Ekwadorze. Mamy nadzieję, że nie była to ostatnia wizyta przedstawicieli naszej szkoły w Warszawie.

WARSZAWA WARSZAWA WARSZAWA

GIMNAZJALNE EGZAMINY

autorzy: Katarzyna Udycz (foto), Janusz Kowalczyk (tekst) W minionym tygodniu, jak co roku w kwietniu, odbyła się seria egzaminów zewnętrznych sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów ostatnich klas Gimnazjum w Czaplinku. Takie same egzaminy miały miejsce we wszystkich gimnazjach w Polsce. Uczniowie klas trzecich – u nas stu czterech – w ciągu trzech dni pisali egzaminy z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, chemia, biologia, matematyka, język angielski i język niemiecki. Opinie o egzaminach, wśród uczniów, są różne – łatwe ?, trudne ? – lecz zapewne zależne od stopnia przygotowania do tego sprawdzianu i możliwości intelektualnych uzyskanych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Na wyniki – poczekamy do ostatniego tygodnia czerwca. A atmosferę i egzaminacyjne napięcie – widać na zdjęciach

EGZAMIN EGZAMINY EGZAMIN EGZAMINY

 

 

CZAPLINEK NOCĄ

Dnia 15 kwietnia 2016 r. w ramach II Młodzieżowego Festiwalu Podróżniczego obyło się nocne zwiedzanie Czaplinka. W imprezie uczestniczyli uczniowie gimnazjum wraz z opiekunami. Zwiedzilismy kilka ciekawych miejsc, między innymi :Kosciół p.w. Podwyższenia Krzyża i Świętej Trójcy, park miejski, Rynek. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem. Świetna zabawa oraz dobrze wykonane zadania związane z historią miasta sprawiły, że tę noc będziemy wspominać długo

Czaplinek Czaplinek Czaplinek